• Slove U Coffee ( @sloveuu ) Instagram Profile

  @sloveuu

  2 months ago
 • “ กฎ 10 ข้อของการใช้ชีวิต แบบสงบ “ ✍️1. ไม่อิจฉาใคร ใครจะมีก็ปล่อยเขามี อนุโมทนากับเขาให้เขามีความสุข ✍️2. ไม่เปรียบเทียบใคร เราเกิดมาในแบบเรา ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว ไม่มีเหตุผลที่ต้องเปรียบเทียบ ชีวิตเรากับใคร ✍️3. ไม่ตามใคร เราจะตามตัวเราเอง ใครจะตามก็ปล่อยเขาตามไป เราขอหยุดและตามในทางของเรา ✍️4. ไม่ยึดติดในสุข เพราะสุขมันก็คือทุกข์ที่ละเอียด มันของคู่กันอยู่แล้ว เมื่อมีสุข ก็เข้าใจมัน แล้วก็ปล่อยวาง ✍️5. ไม่จมปลักในทุกข์ ทุกข์ก็เสียใจกับมันแค่ครั้งเดียว อย่าเอามันมาคิดซ้ำเพราะมันคือ การเพิ่มความทุกข์ให้ทวีคูณมากขึ้น ✍️6. อยู่กับปัจจุบัน ยากสุดคือการเอาตัวเอง อยู่กับปัจจุบันนี่แหละ เรามักแต่คิดถึงอดีต ไขว่คว้าอนาคต จนปัจจุบัน เราขาดความสุข สุขแท้จริง เอาตัวเองอยู่กับวินาทีนี้ให้ได้ เสียก่อน ✍️7. เป็นผู้รู้จักให้ ให้บ้างแม้มันจะเล็กน้อยก็ตาม เพื่อเป็นการฝึกตัวเราไม่ให้ยึดติด เพราะเมื่อตายไปมันก็เอา อะไรไปไม่ได้อยู่ดี ✍️8. มีความสุขในแบบของตัวเอง แม้มันจะไร้สาระในสายตาใครก็ตาม ไม่มีใครนิยามความสุขได้ดีที่สุดหรอก มีเพียงเราเท่านี้ที่นิยามมันขึ้นมาเอง ได้ในแบบฉบับของเรา ✍️9. ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เพราะความตายมันเป็นสิ่งที่เรา ต้องเจอแท้อย่างแน่นอน การเตรียมตัวก็เพื่อเป็นการตระหนักรู้ ไม่ให้เราประมาทและยึดติดในชีวิต เพราะทุกสิ่งเมื่อตายแล้วหอบอะไรไปไม่ได้ ✍️10. เจริญสติบ้าง ปล่อยวางและไม่ยึดติด กับสิ่งใด เพราะเราเพียงแค่เกิดมา ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จากดิน น้ำ ลม ไฟ ในตัวเรา เมื่อหมดเวลา เราก็ต้องคืนเขาอยู่ดี “ อย่าเสียใจมากเลยกับอะไรที่ผ่านพ้นไป จงมีสติและระลึกกับปัจจุบัน ที่เรายังเหลืออยู่นั้นดีที่สุดแล้ว “ Photo by Slove U Coffee in Slove u coffee. Görüntünün olası içeriği: yiyecek
  “ กฎ 10 ข้อของการใช้ชีวิต แบบสงบ “ ✍️1. ไม่อิจฉาใคร ใครจะมีก็ปล่อยเขามี อนุโมทนากับเขาให้เขามีความสุข ✍️2. ไม่เปรียบเทียบใคร เราเกิดมาในแบบเรา ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว ไม่มีเหตุผลที่ต้องเปรียบเทียบ ชีวิตเรากับใคร ✍️3. ไม่ตามใคร เราจะตามตัวเราเอง ใครจะตามก็ปล่อยเขาตามไป เราขอหยุดและตามในทางของเรา ✍️4. ไม่ยึดติดในสุข เพราะสุขมันก็คือทุกข์ที่ละเอียด มันของคู่กันอยู่แล้ว เมื่อมีสุข ก็เข้าใจมัน แล้วก็ปล่อยวาง ✍️5. ไม่จมปลักในทุกข์ ทุกข์ก็เสียใจกับมันแค่ครั้งเดียว อย่าเอามันมาคิดซ้ำเพราะมันคือ การเพิ่มความทุกข์ให้ทวีคูณมากขึ้น ✍️6. อยู่กับปัจจุบัน ยากสุดคือการเอาตัวเอง อยู่กับปัจจุบันนี่แหละ เรามักแต่คิดถึงอดีต ไขว่คว้าอนาคต จนปัจจุบัน เราขาดความสุข สุขแท้จริง เอาตัวเองอยู่กับวินาทีนี้ให้ได้ เสียก่อน ✍️7. เป็นผู้รู้จักให้ ให้บ้างแม้มันจะเล็กน้อยก็ตาม เพื่อเป็นการฝึกตัวเราไม่ให้ยึดติด เพราะเมื่อตายไปมันก็เอา อะไรไปไม่ได้อยู่ดี ✍️8. มีความสุขในแบบของตัวเอง แม้มันจะไร้สาระในสายตาใครก็ตาม ไม่มีใครนิยามความสุขได้ดีที่สุดหรอก มีเพียงเราเท่านี้ที่นิยามมันขึ้นมาเอง ได้ในแบบฉบับของเรา ✍️9. ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เพราะความตายมันเป็นสิ่งที่เรา ต้องเจอแท้อย่างแน่นอน การเตรียมตัวก็เพื่อเป็นการตระหนักรู้ ไม่ให้เราประมาทและยึดติดในชีวิต เพราะทุกสิ่งเมื่อตายแล้วหอบอะไรไปไม่ได้ ✍️10. เจริญสติบ้าง ปล่อยวางและไม่ยึดติด กับสิ่งใด เพราะเราเพียงแค่เกิดมา ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จากดิน น้ำ ลม ไฟ ในตัวเรา เมื่อหมดเวลา เราก็ต้องคืนเขาอยู่ดี “ อย่าเสียใจมากเลยกับอะไรที่ผ่านพ้นไป จงมีสติและระลึกกับปัจจุบัน ที่เรายังเหลืออยู่นั้นดีที่สุดแล้ว “

  “ กฎ 10 ข้อของการใช้ชีวิต แบบสงบ “ ✍️1. ไม่อิจฉาใคร

  ใครจะมีก็ปล่อยเขามี
  อนุโมทนากับเขาให้เขามีความสุข ✍️2. ไม่เปรียบเทียบใคร

  เราเกิดมาในแบบเรา
  ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว
  ไม่มีเหตุผลที่ต้องเปรียบเทียบ
  ชีวิตเรากับใคร ✍️3. ไม่ตามใคร

  เราจะตามตัวเราเอง
  ใครจะตามก็ปล่อยเขาตามไป
  เราขอหยุดและตามในทางของเรา ✍️4. ไม่ยึดติดในสุข

  เพราะสุขมันก็คือทุกข์ที่ละเอียด
  มันของคู่กันอยู่แล้ว เมื่อมีสุข
  ก็เข้าใจมัน แล้วก็ปล่อยวาง ✍️5. ไม่จมปลักในทุกข์

  ทุกข์ก็เสียใจกับมันแค่ครั้งเดียว
  อย่าเอามันมาคิดซ้ำเพราะมันคือ
  การเพิ่มความทุกข์ให้ทวีคูณมากขึ้น ✍️6. อยู่กับปัจจุบัน

  ยากสุดคือการเอาตัวเอง
  อยู่กับปัจจุบันนี่แหละ
  เรามักแต่คิดถึงอดีต
  ไขว่คว้าอนาคต จนปัจจุบัน
  เราขาดความสุข สุขแท้จริง
  เอาตัวเองอยู่กับวินาทีนี้ให้ได้
  เสียก่อน ✍️7. เป็นผู้รู้จักให้

  ให้บ้างแม้มันจะเล็กน้อยก็ตาม
  เพื่อเป็นการฝึกตัวเราไม่ให้ยึดติด
  เพราะเมื่อตายไปมันก็เอา
  อะไรไปไม่ได้อยู่ดี ✍️8. มีความสุขในแบบของตัวเอง

  แม้มันจะไร้สาระในสายตาใครก็ตาม
  ไม่มีใครนิยามความสุขได้ดีที่สุดหรอก
  มีเพียงเราเท่านี้ที่นิยามมันขึ้นมาเอง
  ได้ในแบบฉบับของเรา ✍️9. ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ

  เพราะความตายมันเป็นสิ่งที่เรา
  ต้องเจอแท้อย่างแน่นอน
  การเตรียมตัวก็เพื่อเป็นการตระหนักรู้
  ไม่ให้เราประมาทและยึดติดในชีวิต
  เพราะทุกสิ่งเมื่อตายแล้วหอบอะไรไปไม่ได้ ✍️10. เจริญสติบ้าง ปล่อยวางและไม่ยึดติด

  กับสิ่งใด เพราะเราเพียงแค่เกิดมา
  ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จากดิน น้ำ ลม ไฟ
  ในตัวเรา เมื่อหมดเวลา เราก็ต้องคืนเขาอยู่ดี “ อย่าเสียใจมากเลยกับอะไรที่ผ่านพ้นไป
  จงมีสติและระลึกกับปัจจุบัน
  ที่เรายังเหลืออยู่นั้นดีที่สุดแล้ว “

 • 10 0
 • Save Image Other Pictures

You might interested in

 • Slove U Coffee ( @sloveuu ) Instagram Photo
 • @sloveuu บาริสต้าประจำร้าน

  #barista

 •  10  0  5 days ago
 • 𝙺𝚊𝚢𝚔𝚊𝚒 𝕂𝕒𝕟𝕪𝕒𝕡𝕒𝕜🌻 ( @kk_kyp ) Instagram Photo
 • @kk_kyp นอกจากปั่นวิวแล้วสิ่งที่ทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือส่งความคิดถึง ☺️ บุคคลที่อบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟ 😁 คิดถึงรอยยิ้มอบอุ่น คิดถึง Talk show ของพี่ 🤣 คิดถึงพี่ 💙🤓✌🏻

 •  42  0  3 days ago
 • CUTIEPIE HOUSE ( @cutiepiehouse ) Instagram Photo
 • @cutiepiehouse IN-STOCK!! พร้อมส่งมากค่าา
  ❄️ELSA TOP & TUTU LEGGINGS SET❄️
  เซตเสื้อ+กางเกงกระโปรงเอลซ่า ผ้านิ่มใส่สบายมากๆค่า ใส่เที่ยวเล่นใส่อยู่บ้าน ก้อดีงามหมดค่ะแม่ขา แนะนำนะค้า ^^
  Size: 90-140
  Price: 890 Baht. ส่งฟรีkerry*
  ----------------
  For more info.
  LINE: @cutiepiehouse (มี @ค่ะ)
  -----------------

 •  2  0  20 hours ago