#niqab Instagram Photos & Videos

niqab - 1.38M posts

Hashtag Popularity

0.56
average comments
21.49
average likes

Latest #niqab Posts

 • Photo by Umroh Sunnah Jogja on May 13, 2020. Görüntünün olası içeriği: 1 kişi
 • .
  📚 Kitab Jami'ul Ulum Wal Hikam - Hadist ke 47 📚
  .
  Hadist ke 47:
  Dari al-Miqdam bin Ma'di Karib Radhiyallahu’anhu,beliau berkata, Aku mendengar Nabi bersabda, Seorang anak cucu Adam tidaklah mengisi wadah yang Iebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi seorang anak cucu Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang sulbisnya. Dan jika memang tidak bisa tidak, maka sepertiga adalah untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiganya adalah untuk nafasnya.“ Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/132; at-Tirmidzi, no. 2380; an-Nasa‘i dalam as-Sunan al-Kubra, no. 6769: dan Ibnu Majah, no. 3349
  .
  📍 Hadist ini adalah prinsip pokok yang mencakup semua dasar-dasar kesehatan.
  .
  📍 Diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Masawih, seorang tabib yang masyhur, ketika membaca hadist ini, dia berkata, Kalau seandainya orang-orang mengamalkan kata-kata ini, niscaya mereka akan bebas dari penyakit-penyakit dan keluhan-keluhan kesehatan.
  .
  📍 Al-Harits bin Kaladah, seorang tabib Arab berkata, Diet adalah pokok dari obat dan mengisi perut berlebihan adalah pokok penyakit.
  .
  📍 Al-Harits juga berkata, Yang membunuh manusia dan membinasakan binatang buas di padang pasir sana adalah memasukkan makanan ke dalam perutnya sebelum hancurnya makanan yang sebelumnya.
  .
  📍 Itulah sebagian manfaat menyedikitkan makanan dan tidak terlalu banyak makan yang berkaitan dengan kebaikan dan kesehatan badan.
  .
  Wallahu 'alam .
  📚 Sumber:
  Mukhtasar Jami'ul Ulum Wal Hikam, Imam Ibnu Rajab al-Hanbali
  (diintisarikan oleh: Dr. Ahmad bin Utsman al-Mayzad)
  .
  IG : @umroh_sunnah_jogja⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  Website : www.azkamuslim.com⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  WA : https://disini.pw/wl/Umrohjogja⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  .
  #muslim #muslimah #islam #dakwahsunnah #dakwahtauhid #hijrahyuk #hijrahsantun #sunnah #salafy #yukngaji #tholabulilmi #ahlusunnah #manhajsalaf #manhaj #ustadzkhalidbasalamah #ustadzkhalid #ustadzsyafiqrizabasalamah #ustadzfirandaandirja #masyaikh #tauhid #niqab #hadith #islamicquotes #jannah #quran #instaislam #hijabi #syari #dakwah

 •  0  0  2 weeks ago
 • Photo by Umroh Sunnah Jogja on May 13, 2020. Görüntünün olası içeriği: yazı
 • .
  📚 Kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum Wal Hikam, Imam Ibnu Rajab al-Hanbali- Hadist ke 46 📚
  .
  Hadist ke 46
  Dari Abu Burda, dari bapaknya, Abu Musa al Asy’ari Radhiyallahu ’anhu, bahwasanya Nabi pernah mengutus beliau ke negeri Yaman, Ialu Nabi bertanya kepadanya tentang suatu minuman yang biasa dibuat di Sana, maka beliau bertanya, ‘Apa itu?‘ Dia menjawab, ‘AI-Bit'u dan al-Mizr. 'Dikatakan kepada Abu Burda, ‘Apa itu al-Bit‘u? Dia menjawab, 'Nabidz (minuman keras) dari madu sedangkan al-Mizr adalah nabidz dari tepung gandung Maka beliau bersabda, 'Setiap yang memabukkan adalah haram‘. Diriwayatkan oleh al-Bukhari 4343
  .
  📍 Hadist ini adalah dasar pokok diharamkannya mengonsumsi semua apa saja yang memabukkan dan merusak akal.
  .
  📍 Allah Ta'ala telah menyebutkan illat (alasan) yang menuntut diharamkannya semua yang memabukkan, yaitu Firman Allah Ta'ala, Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kalian beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian, dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat; maka tidakkah kalian mau berhenti (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Al-Ma'idah: 90-91)
  .
  📍 Dari sini, Allah Ta'ala menyebutkan illat (alasan) pengharaman khamar (minuman keras) dan judi, yaitu bahwa dengan kedua perbuatan itu setan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian
  .
  .
  .
  LANJUTAN DI KOLOM KOMENTAR....
  .
  IG : @umroh_sunnah_jogja⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  Website : www.azkamuslim.com⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  WA : https://disini.pw/wl/Umrohjogja⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  .
  #muslim #muslimah #islam #dakwahsunnah #dakwahtauhid #hijrahyuk #hijrahsantun #sunnah #salafy #yukngaji #tholabulilmi #ahlusunnah #manhajsalaf #manhaj #ustadzkhalidbasalamah #ustadzkhalid #ustadzsyafiqrizabasalamah #ustadzfirandaandirja #masyaikh #tauhid #niqab #hadith #islamicquotes #jannah #quran #instaislam #hijabi #syari #dakwah

 •  0  1  2 weeks ago
 • Photo by Umroh Sunnah Jogja on May 13, 2020. Görüntünün olası içeriği: muhtemelen şunu diyen bir yazı Azka Muslim MOZAIK TAATI PERINTAH RASULULLAH RASULULLAH TELAH MELARANG KITA AGAR TIDAK MENINGGALKAN SUNNAH Beliau berkata: Aku wasiatkan kalian tetap bertakwa kepada Allah, selalu patuh dan meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habsyi (Ethiopia). Barangsiapa hidup sepeninggalku, pasti melihat perselisihan banyak. Maka berpegang teguhlah kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafaa- Raasyidiin Sahabat) mendapat petunjuk setelahku, gigitlah dengan geraham kalian (maksudnya, peganglah Sunnah erat-erat). Dan hati-hatilah kalian perkara Yang diada adakan. Karena agama) adalah adalah sesat. Dawud (4607) bid'ah setiap bid'ah Hadits Shahih. diriwayatkan
 • .
  Larangan Keras Meninggalkan Sunnah, Melakukan Bid'ah dan Mengikuti Hawa Nafsu
  .
  .
  📢 ALLAHﷻ Berfirman: dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (Al An'am 153)
  .
  📜Diriwayatkan dari Aisyah Radhiayallahu anha, ia berkata Rasulullahﷺ Bersabda: “Barangsiapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan termasuk darinya, maka ia tertolak.” HR. Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718). .
  📜 Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu anhu “Jika Rasulullahﷺ sedang berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suara beliau meninggi, dan memuncak kemarahan beliau, hingga seakan-akan beliau sedang memberikan peringatan kepada pasukan perang, kemudian beliau bersabda: Siap siagalah kalian setiap saat!” Dan Rasulullahﷺ bersabda: Amma ba'du. Sesungguhnya, sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara baru yang diada-adakan (dalam agama) dan seluruh perkara baru yang diada-adakan (dalam agama) adalah sesat.” HR. Muslim (867)

  LANJUTAN DI KOLOM KOMENTAR....
  .
  IG : @umroh_sunnah_jogja⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  Website : www.azkamuslim.com⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  WA : https://disini.pw/wl/Umrohjogja⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  .
  #muslim #muslimah #islam #dakwahsunnah #dakwahtauhid #hijrahyuk #hijrahsantun #sunnah #salafy #yukngaji #tholabulilmi #ahlusunnah #manhajsalaf #manhaj #ustadzkhalidbasalamah #ustadzkhalid #ustadzsyafiqrizabasalamah #ustadzfirandaandirja #masyaikh #tauhid #niqab #hadith #islamicquotes #jannah #quran #instaislam #hijabi #syari #dakwah

 •  0  2  2 weeks ago
 • Photo by Umroh Sunnah Jogja on May 13, 2020. Görüntünün olası içeriği: yazı
 • .
  LARANGAN MEMPELAJARI ILMU NUJUM DAN LARANGAN MEMPERCAYAI AHLI NUJUM
  .
  📜 Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas Radhiyallahu anha ia berkata: Rasulullahﷺ Bersabda
  .
  “Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum berarti ia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu nujum yang dipelajarinya, semakin bertambah pula ilmu sihir yang dimilikinya.“ Hadits Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud (3905) Ibnu Majah (3727)
  .
  🍀 Kandungan Bab 📚 : .
  📌 Ibnu “Abdil Barr berkata dalam kitab Jaami' Bayaamil Ilmi wa Fadhlihi (II/ 38): “Adapun ilmu astrologi, dalam pandangan seluruh pemeluk agama yang fungsi dan tujuannya ialah mengetahui peredaran falak dan benda-benda langit, tempat muncul bintang-bintang, mengetahui waktu siang dan malam, batas waktu malam dan siang untuk setiap negara di setiap harinya, jarak setiap wilayah dari garis katulistiwa, mengetahui garis lintang utara dan selatan, bujur barat dan bujur timur.
  .
  📌 Mengetahui waktu terbitnya hilal dan tempat munculnya, mengetahui waktu munculnya bintang-bintang, perjalanannya, perhentiannya dan letaknya di garis lintang dan bujur, mengetahui tempat dan waktu terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan di setiap negeri.
  .
  📌 Mengetahui hitungan tahun syamsiyyah dan qamariyyah, mengetahui hitungan tahun bintang-bintang dan lain sebagainya. .
  📌 Sebagian ahli ilmu mengingkari beberapa hal yang kami sebutkan tadi. Menurut mereka tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui perkara ghaib dengan ilmu nujum. .
  LANJUTAN DI KOLOM KOMENTAR....
  .
  IG : @umroh_sunnah_jogja⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  Website : www.azkamuslim.com⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  WA : https://disini.pw/wl/Umrohjogja⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  .
  #muslim #muslimah #islam #dakwahsunnah #dakwahtauhid #hijrahyuk #hijrahsantun #sunnah #salafy #yukngaji #tholabulilmi #ahlusunnah #manhajsalaf #manhaj #ustadzkhalidbasalamah #ustadzkhalid #ustadzsyafiqrizabasalamah #ustadzfirandaandirja #masyaikh #tauhid #niqab #hadith #islamicquotes #jannah #quran #instaislam #hijabi #syari #dakwah

 •  0  2  2 weeks ago
 • 💕MARSİYYAH Afgan takımı ve İki Katlı Peçe🌹
  Bir dahaki kargo çıkışı Cuma günü...
  .
  💢HİCAPTA KALİTENİN ADI...💢
  💞 KALİTE RASLANTI DEĞİLDİR...💞
  💕 MARSİYYAH EXCLUSİVE💕
  .
  .
  .
  ✂️Tüm peçe modellerine isteğe göre gölge eklenir...
  .
  .
  .
  💦🥌💧Ürünlerimiz hijyenik olarak yıkanıp ütülendikten sonra paketleme yapılmaktadır.💝🎁
  .
  .
  .
  🎀ÖNEMLİ... MARSİYYAH EXCLUSİVE olarak piyasadaki sifonlarla değil yurtdışından (Endonezya) getirdiğimiz orjinal peçe kumaşıyla sizin için en güzelini dikiyoruz.💞
  Marsiyah Peçesi kumaş özelliği olarak inceciktir ve asla iç göstermez💞
  .
  .
  .
  ❤️Yakmaz
  ❤️Terletmez
  ❤️ Yumuşacık dokusuyla cildinizi tahriş etmez
  ❤️İncecik yapısıyla rahat nefes aldırır...
  .
  .
  .
  ✈️Shipping to all countries of the world🛩️
  .
  .
  .
  🌺Peçe
  🌺Afgan takımı
  🌺Suud Cilbabı
  🌺Sufle
  🌺Sahra Eşarp 🌺Ferace
  🌺Yuvarlak kesim Eşarb
  .
  .
  .
  ❎ Kapıda ödeme yoktur...
  ☑️Havale veya eft ile ödeme alıyoruz...
  .
  . .
  📳4 kişilik ekiple mesajlara hızlı yanıt...📲🤳✍️
  .
  .
  .
  Siparişleriniz için Dm den veya Whatsapp dan bizlere ulaşabilirsiniz 💐 .
  WhatsApp ulaşım hattı:05524345595
  .
  .
  .
  .
  #cilbab #tesettür #tesettur #carsaf #çarşaf #başörtü #islam #hayalhanem #hijabstyle #hijab #cadar #purdahmurah #hijabsyari #niqab #niqabis #beraniberhijrah #komunitashijab #komunitasberhijab #motivasiislam #panahan #muslimahwear #muslimahfashion #wanitacantik #khimasyari #wanitashalihah #tawheed #bajumuslimah #marsiyyahexclusive

 •  1  0  2 weeks ago
 • Photo by Agen Jilbab Flow branded murah on May 13, 2020. Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, yazı
 • Bismillahirrahmanirrahim
  Assalamu'alaikum wr wb
  Kembali kami hadirkan *model Terbaru dari Sayra*
  * #NEW GENDIS*
  Detail Product :
  🍀material Ceruty baby doll ory
  🍀khimar fashion yg pernah jadi best seller koleksi Sayra ready kembali dgn varian warna baru , pola yg selalu banyak d senangin pelanggan setia Sayra.
  Tersedia 10 warna
  🍀ungu dusty, bw
  🍀hitam, salmon
  🍀tiramisu, wardah
  🍀toska, gold
  🍀army, coktu
  🍀 Edisi khusus lebaran 🍀harga seri 92 grosir 95
  🍀ecer @Rp 115rb/pcs

  Terima kasih semoga berkah buat kita semua
  Wassalam
  Info & Pemesanan only chat 📲 WA 😊 087886802039 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇https://api.whatsapp.com/send?phone=6287886802039
  🌺Our Store :
  Group Reseller 💻TELEGRAM
  ‌http://t.me/agenjilbabflow
  💻 Fanpage FB : Agen Jilbab Flow Murah
  💻 IG : Agen Jilbab Flow Murah
  https://www.instagram.com/agen_jilbab_flow_murah
  💻 Shopee : Falupihijabsby: https://shopee.co.id/agenjilbabflowmurah
  💻 Update Ready Stock IG: Agen Jilbab Flow Murah
  https://www.instagram.com/p/Bx9NCZdnR8g/?igshid=q7bu9uorzb6c 💕ditunggu ordernya ukhti sholehah💕
  #bergo #jilbabjersey #gamissyari
  #narinda #surabaya #agenjilbab #grosirhijab #firsthandhijab #jilbabinstan #flowidea #jualan #sayra #fashion #Applehijab #thamrin #selebgram #hijrah #khimar #jilbabmurah #scarf #moslem #syari #khimarceruti #viruscorona #jilbabniqab #cadar #niqab

 •  0  0  2 weeks ago
 • Photo by Agen Jilbab Flow branded murah on May 13, 2020. Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yazı
 • Bismillahirrahmanirrahim
  Assalamu'alaikum wr wb
  Kembali kami hadirkan *model Terbaru dari Sayra*
  * #NEW GENDIS*
  Detail Product :
  🍀material Ceruty baby doll ory
  🍀khimar fashion yg pernah jadi best seller koleksi Sayra ready kembali dgn varian warna baru , pola yg selalu banyak d senangin pelanggan setia Sayra.
  Tersedia 10 warna
  🍀ungu dusty, bw
  🍀hitam, salmon
  🍀tiramisu, wardah
  🍀toska, gold
  🍀army, coktu
  🍀 Edisi khusus lebaran 🍀harga seri 92 grosir 95
  🍀ecer @Rp 115rb/pcs

  Terima kasih semoga berkah buat kita semua
  Wassalam
  Info & Pemesanan only chat 📲 WA 😊 087886802039 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇https://api.whatsapp.com/send?phone=6287886802039
  🌺Our Store :
  Group Reseller 💻TELEGRAM
  ‌http://t.me/agenjilbabflow
  💻 Fanpage FB : Agen Jilbab Flow Murah
  💻 IG : Agen Jilbab Flow Murah
  https://www.instagram.com/agen_jilbab_flow_murah
  💻 Shopee : Falupihijabsby: https://shopee.co.id/agenjilbabflowmurah
  💻 Update Ready Stock IG: Agen Jilbab Flow Murah
  https://www.instagram.com/p/Bx9NCZdnR8g/?igshid=q7bu9uorzb6c 💕ditunggu ordernya ukhti sholehah💕
  #bergo #jilbabjersey #gamissyari
  #narinda #surabaya #agenjilbab #grosirhijab #firsthandhijab #jilbabinstan #flowidea #jualan #sayra #fashion #Applehijab #thamrin #selebgram #hijrah #khimar #jilbabmurah #scarf #moslem #syari #khimarceruti #viruscorona #jilbabniqab #cadar #niqab

 •  0  0  2 weeks ago
 • Photo by An-Noor:31 |’Abaya Studio’ on May 13, 2020. Fotoğraf açıklaması yok.
 • 𝗕𝗲 𝘀𝘂𝗿𝗲 𝘁𝗼 𝗴𝗲𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁✨🤞🏾⁣
  Always a vibe! Vision is clear....⁣
  .⁣
  .⁣
  1200 square feet of studio space to provide privacy for our sisters while they shop❤️Our storefront was just as classy but for us, the large windows & constant traffic, no longer fit. From us to you, this was a level up... #Lifestyle

 •  24  3  2 weeks ago
 • Photo by Abaya⚜Khimar⚜Jilbab⚜Niqab on May 13, 2020. Fotoğraf açıklaması yok.
 • 🌸 A beauty for our little beauties Al Faeza Sahla khimar for kids! Available in more colours. Age 6yr, 8yr, 10yr, 12yr and 14yr ◇◇◇ £21.95 ◇◇ shop now on www.alfaeza.com (link is in bio) Al Faeza; the winning women 👑

 •  14  1  2 weeks ago
 • Photo by 𝑨𝒏𝒂 𝑽𝒊𝒗𝒊𝒂𝒏, 𝑼𝒌𝒉𝒕𝒊 𝑾𝒆𝒆𝒂𝒃𝒐 on May 13, 2020. Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yakın çekim
 • Allah SWT berfirman:

  يٰۤـاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَا جِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَا نَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
  (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 59) Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung nya ke dadanya!!!! (QS.An-Nur 18:Ayat 31) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  𝑭𝒐𝒍𝒍𝒐𝒘 𝒋𝒖𝒈𝒂
  @ivvina_ [Akun khusus gacha]
  @ivvina.draw [Akun khusus gambar]
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  #tugumalang
  #wanita
  #perempuan
  #cewek
  #cadar
  #cantikberhijab
  #cantikindonesia
  #cantikbercadar
  #wanitamuslimah
  #wanitabercadar
  #muslimah
  #niqab
  #wanita
  #female
  #niqabstyle
  #indonesia

 •  3  0  2 weeks ago
 • Photo by Produk Custom Case on May 13, 2020. Fotoğraf açıklaması yok.
 • Semoga apa yang kita punya bermanfaat
  .
  Tag temanmu juga yah untuk ikutan punya case terkece ini❤❤
  .
  .
  ✔ Cek HARGA DAN KATALOG : Langsung KLIK LINK atau bisa DM IG langsung!
  .
  ✔CARA ORDER : Klik link di BIO Untuk langsung terhubung ke admin kami !! .
  .
  ✔BISA CUSTOM :
  Bebas pilih motif semua yg di IG / pakai desain sendiri
  Bisa untuk SEMUA tipe hp .
  ✔ BAHAN :
  Untuk bahan bisa pilih ada softcase hardcase dan ada beberapa bahan lain kalian tinggal konfirmasi ke admin
  .
  ✔ QUALITI PRINTING:
  Kita memilih tinta dan mesin terbaik dari JEPANG.
  Setiap finishing kami ada lapisan tinta clear yang DOFF atau GLOSSY .
  Jadi Kualitas print kita tajam dan AWET,anti goresan, Air, berubah warna
  .
  ✔GARANSI :
  Bergaransi 100% di tukar (KIRIM BARANG BARU) jika kalian tidak puas & kualitas premium
  So Be smart buyer😎
  .
  ✔PENGIRIMAN:
  Untuk pengiriman 1-3 hari, jika mau langsung jadi bisa pakai paket EXPRESS .
  ✔ Testimonial: Check selalu di story kita utk fresh testimonial tiap hari dan di sorotan ya !!
  . 😎😎 .
  #hijabfashion #wanitamuslimah #shaliha #muslimahsyari #niqab

 •  0  0  2 weeks ago